HISTORICO

Escenografía que reproduce fielmente monumentos, edificios, e hitos históricos.